ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Ρύθμιση τυχόν αυθαιρεσιών που υπάρχουν στην ιδιοκτησία σας.

Με τη δημοσίευση του νόμου 4178/2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης –Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις" στις 8 Αυγούστου 2013, δίνεται και πάλι η δυνατότητα στους πολίτες να τακτοποιήσουν και στη συνέχεια να νομιμοποιήσουν τις παραβάσεις στα ακίνητά τους, που έχουν ολοκληρωθεί προ τις 28.07.2011.
O νόμος Ν. 4178/13 ο οποίος αντικατέστησε τον Ν.4014/11 νομιμοποιεί ή ρυθμίζει για 30 έτη τυχόν αυθαιρεσίες που υπάρχουν στην ιδιοκτησία σας.
Με τον Ν. 4178/13 απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία (πώληση, γονική παροχή κ.λπ.) επί ακινήτου στο οποίο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης.
Εισάγεται έτσι, ως απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μεταβίβαση, η έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών.
Διαδικασία Υποβολής

Η διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτου γίνεται σε 2 φάσεις:

A’ ΦΑΣΗ

 • Ραντεβού στο ακίνητο για αυτοψία και συλλογή στοιχείων ακινήτου
 • Ενημέρωση του ιδιοκτήτη για το κόστος τακτοποίησης
 • Παράδοση αιτήσεων/υπεύθυνων δηλώσεων στον ιδιοκτήτη
 • Έκδοση παραβόλου με μοναδικό κωδικό πληρωμής που πρέπει να πληρωθεί από τον ενδιαφερόμενο σε οποιαδήποτε τράπεζα
 • Μία ημέρα μετά την πληρωμή του παραβόλου, επιλογή του τρόπου εξόφλησης:

        Εφάπαξ με έκπτωση 20%
        Σε περίπτωση υπαγωγής στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου ισχύος του νόμου, το πρόστιμο εξοφλείται σε 102 μήνες ή 17 εξάμηνα
        Σε περίπτωση υπαγωγής στη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου ισχύος του νόμου, το πρόστιμο εξοφλείται σε 84 μήνες ή 14 εξάμηνα
        Σε περίπτωση υπαγωγής στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου ισχύος του νόμου, το πρόστιμο εξοφλείται σε 60 μήνες ή 10 εξάμηνα
        Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 50 ευρώ και ελάχιστη εξαμηνιαία δόση τα 300 ευρώ.

    Έκδοση μοναδικού κωδικού πληρωμής των δόσεων του προστίμου

Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου μέσα στη διάρκεια ενός εξαμήνου, παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού του προστίμου.

Β’ ΦΑΣΗ

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται:

Προσφορές

Ειδικές τιμές για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, πολύτεκνους, ανέργους και ομαδικές δηλώσεις.

 

Συνηθισμένες ερωτήσεις για τις Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων

Εύλογες, συνηθισμένες απορίες, σχετικές με τις ρυθμίσεις αυθαιρέτων.

Ποιοι υπάγονται στον Ν. 4178/13;

Στη ρύθμιση του Ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και περιπτώσεις που έχουν ενταχθεί σε παλαιότερους νόμους ρύθμισης (Ν.4014/11, Ν3843/09).
Δεδομένου ότι κατά το στάδιο της κατασκευής τα ακίνητα συνήθως διαφοροποιούνται από τα εγκεκριμένα Πολεοδομικά Σχέδια, επιβάλλεται ο Πολεοδομικός έλεγχος των κτισμάτων από Μηχανικό για την πιστοποίηση της νομιμότητάς τους.
Η τυχόν ύπαρξη αυθαιρεσιών πρέπει να δηλωθεί στον Ν.4178/13 ώστε να επέλθει νομιμοποίηση του αυθαιρέτου ή ρύθμιση για 30 έτη (περιπτώσεις ιδιαίτερα εκτεταμένων αυθαιρεσιών).

Ποιοι δεν υπάγονται στον Ν. 4178/13;

ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ στη τακτοποίηση αυθαίρετες κατασκευές που έχουν εγκατασταθεί σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται:

α) σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού

β) σε παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση χώρους του οικοπέδου

γ) εντός παρόδιας στοάς η οποία υφίστατο κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής

δ) στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών κατά τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας που ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους

ε) σε δημόσιο κτήμα

στ) σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας

ζ) σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης

η) σε παραδοσιακό οικισμό και σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο

θ) σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη, αν απαγορευόταν η εκτέλεση κάθε οικοδομικής εργασίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή η χρήση κατά την εγκατάσταση της αυθαίρετης χρήσης

ι) σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο ή σε κτίριο που είναι αρχαίο μνημείο ή κηρυγμένο νεότερο μνημείο

κ) σε επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο το οποίο δεν μπορεί να αποκατασταθεί μετά την εκτέλεση εργασιών στατικής ενίσχυσης

λ) σε εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού εφόσον το ανώτατο ύψος της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, υπερβαίνουν το ύψος της κορυφογραμμής, εξαιρούνται αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης σε κτίρια που έχουν κατασκευαστεί προ της 31.12.2003.

μ) σε εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμού, εντός απόστασης είκοσι (20) μέτρων από τον άξονα διέλευσης αγωγών μεταφοράς υψηλής τάσης ρεύματος άνω των 150 KW.

Γιατί θα πρέπει να γίνει τακτοποίηση;

Από τη δημοσίευση του νόμου, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΚΥΡΗ η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο με αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση. Απαιτείται λοιπόν βεβαίωση μη αυθαιρεσιών από μηχανικό, ή τακτοποίηση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την μεταβίβαση, τη σύνταξη οριζόντιων ιδιοκτησιών, τη γονική παροχή, την υποθήκη για δάνειο σε τράπεζα, την πώληση, κλπ. Επιπροσθέτως, θεσπίζεται η ΕΥΕΚΑ, η υπηρεσία η οποία θα δρα αυτόνομα εντοπίζοντας και κατεδαφίζοντας τα αυθαίρετα, τα οποία δεν καταβάλλουν τα βαρύτατα πρόστιμα που προβλέπονται για όσους δεν υπαχθούν στη ρύθμιση.

Τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης μη δηλούμενων κατασκευών/χρήσεων (και για ψευδείς – ανακριβείς δηλώσεις) είναι:

• Κατεδάφιση ή επαναφορά χρήσης.

• Πρόστιμο ανέγερσης 30% x επιφάνεια x ΤΖ.

• Πρόστιμο διατήρησης 5% x επιφάνεια x ΤΖ για κάθε έτος από την ανέγερση ως την κατεδάφιση επιπρόσθετα από επαναφορά της χρήσης.

• Έλεγχοι 5% από Υπηρεσίες Δόμησης και τη νέα υπηρεσία κατεδαφίσεων, ΕΥΕΚΑ.

 Με το νέο νόμο, το πρόστιμο είναι τουλάχιστον 20 φορές μικρότερο από οποιαδήποτε περίπτωση εντοπισμού από πολεοδομία, ΕΥΕΚΑ, καταγγελία, συμβολαιογραφική πράξη όπου ο υποψήφιος αγοραστής/ενοικιαστής θα αναζητήσει ευθύνες.

Ποια θεωρείται αυθαίρετη κατασκευή και ποιες κατασκευές τακτοποιούνται;

Κάθε κατασκευή, είτε αυτή βρίσκεται εντός είτε εκτός σχεδίου πόλεως και είτε πρόκειται για πολυκατοικία, μονοκατοικία, επαγγελματικό χώρο, αποθήκη, πέργκολα κλπ, θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί με την ανάλογη οικοδομική άδεια και σύμφωνα με τους όρους δόμησης και περιορισμούς χρήσεων της κάθε περιοχής. Αυθαιρεσία θεωρείται και η μη εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών της κάθε κατασκευής ή ακόμα κι αν υπάρχει η ανάλογη άδεια και έχει γίνει υπέρβαση αυτής είτε ως προς την επιφάνειά της, είτε ως προς τη χρήση της.

Οι υπερβάσεις που τακτοποιούνται περιγράφονται παρακάτω:

Α) Υπέρβαση ΑΔΕΙΑΣ (Εντός όγκου).

 1. Χώροι που η άδεια τους έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί έως και 28.7.2011 και δεν υπήχθησαν στο Ν.3843/2010 ή στο Ν. 4014/11.
 2. Χώροι που άλλαξαν χρήση σε σχέση με την οικοδομική άδεια.
 3. Οι χώροι που έχουν προκύψει από υπερβάσεις δόμησης και αλλαγή χρήσης εντός του περιγράμματός του.


Εντός εγκεκριμένου όγκου του νομίμως υφιστάμενου κτιρίου και εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου είναι οι εξής:

 • Ημιυπαίθριοι χώροι
 • πατάρια / σοφίτες
 • Πιλοτές
 • Υπόγειοι χώροι
 • Χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Χώροι – αίθουσες κοινωνικών εκδηλώσεων
 • Διαμερισμάτωση


Β) Με υπέρβαση ΑΔΕΙΑΣ (Εκτός όγκου).

 1. Υπέρβαση ΔΟΜΗΣΗΣ - περισσότερα από τα προβλεπόμενα τ.μ. του συντελεστή δόμησης.
 2. Υπέρβαση ΚΑΛΥΨΗΣ - περισσότερα από τα προβλεπόμενα τ.μ. του συντελεστή κάλυψης.
 3. Υπέρβαση ΥΨΟΥΣ - Δόμηση πάνω από το εγκεκριμένο ύψος της οικοδομής.
 4. Υπέρβαση Ορίου Πρασιάς ή Οικοδομικής γραμμής ή Πλευρικού ορίου.


Οι χώροι που έχουν προκύψει από υπερβάσεις δόμησης εκτός περιγράμματος (όγκου) του κτιρίου, είναι οι εξής:

 • Κλειστές βεράντες/μπαλκόνια
 • Δώματα
 • Σοφίτες με υπέρβαση ύψους
 • Επέκταση υπογείου/ισογείου
 • Προσθήκη ορόφου
 • Εξωτερικές κατασκευές (πχ αποθήκες)
 • Προσθήκη στέγης
 • Ξεμπάζωμα
 • Πισίνες
 • BBQ
 • Περιφράξεις / πέργκολες

Γ) Χωρίς ΑΔΕΙΑ / Με Ανάκληση ΑΔΕΙΑΣ

Αν υπάρχουν προϋποθέσεις έκδοσης άδειας, με τη κατάθεση αίτησης και παραβόλου δίδεται 3 χρόνια περιθώριο για έκδοση οικοδομικής άδειας.

Ποιες είναι οι κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων;

Κατηγορία 1: Κατοικίες προ του 1975.
Δηλώνεται η κάθε διηρημένη ιδιοκτησία με 500€, με αποτύπωση της κάτοψης της ιδιοκτησίας και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης.

Κατηγορία 2: Κτίσμα με αυθαιρεσίες αποκλειστικά μεταξύ 1975 και 31.12.1982.
Πληρώνεται το ειδικό πρόστιμο, με αποτύπωση μόνο της κάτοψης της ιδιοκτησίας και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης.

Κατηγορία 3: Μικρές παραβάσεις 500€ ανεξάρτητα από τον αριθμό των παραβάσεων και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης.
Σ’ αυτήν την κατηγορία υπάγονται:
α) BBQ, διακοσμητικοί κρουνοί,
β) Μείωση υποχρεωτικής φύτευσης στον ακάλυπτο έως 5%,
γ) Προσθήκη μόνωσης εξωτερικά στις όψεις,
δ) Αύξηση διαστάσεων των εξωστών έως και 10%,
ε) Αλλαγή έως 10% των διαστάσεων των ανοιγμάτων και μετατόπιση αυτών έως και 2 μέτρα,
στ) Πέργκολες,
ζ) Αποθήκη επιφάνειας έως 15 τετραγωνικά μέτρα και ύψους έως 2,50 μέτρα,
η) Αλλαγή θέσης της οικοδομής στο οικόπεδο, εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις,
θ) Αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτηρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας έως 5% και εφόσον δε μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του 2%, κ.α.

Κατηγορία 4: Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό 40% η δόμηση και η κάλυψη και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το ύψος (εφόσον βρίσκονται εκτός προκηπίου).
Στα ποσοστά συνυπολογίζονται τα δηλωμένα αυθαίρετα και από παλαιότερες ρυθμίσεις. Τα ακίνητα που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία, εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Κατηγορία 5: Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που δεν ανήκουν στις παραπάνω περιπτώσεις.
Τα ακίνητα που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία εξαιρούνται από την κατεδάφιση για 30 χρόνια.

Τι είναι Τιμή Ζώνης και πως θα τη βρω;

Είναι η τιμή αφετηρίας που έχουν όλα τα ακίνητα που βρίσκονται στην ίδια ζώνη και αφορά την αξία κτίσματος και οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο νεόδμητου διαμερίσματος που βρίσκεται στον 1ο όροφο οικοδομής με πρόσοψη σε ένα δρόμο και Συντελεστή εμπορικότητας ίσον με 1. Την τιμή ζώνης μπορείτε να τη βρείτε σε ένα λογαριασμό ΔΕΗ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα εκτός σχεδίου, οι τιμές ζώνης που αναγράφονται στο λογαριασμό, δεν είναι πάντα σωστές.
Μπορείτε να δείτε και την τιμή ζώνης σας εδώ.

Πότε θεωρείται μια κατοικία κύρια και μοναδική? Κύρια και μοναδική κατοικία θεωρείται γι’ αυτόν που έχει την επικαρπία ή γι’ αυτόν που έχει την ψιλή κυριότητα;

Κύρια και μοναδική κατοικία θεωρείται εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό μερίδιο αυτής που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των τριών (3.000) χιλιάδων. Οι ιδιοκτήτες που υπάγονται στην κατηγορία αυτή, καταβάλλουν ποσοστό 40% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013. Θεωρείται ότι πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά τριάντα (30) τ.μ. για μέχρι δύο τέκνα και κατά είκοσι (20) τ.μ. για πάνω από δύο τέκνα, τα οποία βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.

Τι συμβαίνει αν καθυστερήσω να πληρώσω τις δόσεις/ την 1η δόση;

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του συνολικού ποσού του εξαμήνου, τότε το ανεξόφλητο ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Πώς αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της αυθαίρετης κατασκευής; Τι γίνεται αν δεν υπάρχουν έγγραφα που θα πιστοποιούν το χρόνο ολοκλήρωσης;

Για αυθαίρετες κατασκευές, εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα αεροφωτογραφίες έως 28.07.2011. Για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής προκειμένου να υπολογιστεί ο συντελεστής παλαιότητας, προσκομίζονται στο πληροφοριακό σύστημα αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα. Για αλλαγές χρήσης, εισάγεται στο πληροφοριακό σύστημα έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο και η χρήση όπως περιγράφονται κατά την υπαγωγή. Σε περίπτωση μη υποβολής εγγράφου, λαμβάνεται ως χρόνος αλλαγής χρήσης η 01.01.2004.

Ποιες κατηγορίες πολιτών δικαιούνται εκπτώσεις και ποιο το ποσοστό του προστίμου;

1. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, καταβάλλουν ποσοστό 15% του συνολικού ύψους του προστίμου.
2. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως 18000€ ή οικογενειακό εισόδημα έως 24000€, καταβάλλουν ποσοστό 20% του συνολικού ύψους του προστίμου για την κύριά τους κατοικία.
3. Παλλινοστούντες ομογενείς ή/και Έλληνες πολίτες μουσουλμάνοι της Θράκης καταβάλλουν ποσοστό 20% του συνολικού ύψους του προστίμου για την κύρια και μοναδική τους κατοικία.
4. Τέκνα παλλινοστούντων ομογενών καταβάλλουν ποσοστό 50% του συνολικού ύψους του προστίμου για την κύριά τους κατοικία.
5. Πολύτεκνοι καταβάλλουν ποσοστό 20% του συνολικού ύψους του προστίμου για την κύριά τους κατοικία.
6. Πολύτεκνοι καταβάλλουν ποσοστό 50% του συνολικού ύψους του προστίμου για τη δευτερεύουσα κατοικία τους, με την προϋπόθεση ότι αυτή είναι μικρότερη από 80 τ.μ..
7. Τρίτεκνοι, με ατομικό εισόδημα έως 25000€ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40000€, καταβάλλουν ποσοστό 30% του συνολικού ύψους του προστίμου για την κύριά τους κατοικία.
8. Μακροχρόνια άνεργοι καταβάλλουν ποσοστό 70% του συνολικού ύψους του προστίμου για την κύριά τους κατοικία.

Καταβληθέντα ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης, με βάση το ν. 3775/09, το ν. 3843/10 και το ν. 4014/11 συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου του νόμου;

Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, καθώς και τα καταβληθέντα ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου. Επιπλέον, δύναται να καθορίζεται συμψηφισμός των ποσών που καταβάλλονται από την έναρξη εφαρμογής του νόμου για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων καθώς και για τη στατική επάρκεια αυτών, για κατασκευές προ του 2003, με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και έως το ποσοστό 50% του προβλεπόμενου του ειδικού προστίμου.

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για να ενταχθώ στο ν. 4178/13;

Α. Στοιχεία για τον υποκείμενο χώρο

Τα παρακάτω παραλαμβάνονται από την αρμόδια Πολεοδομία, εφόσον δεν διατίθενται και εφόσον η κατασκευή έχει γίνει με οικοδομική άδεια:
• Στέλεχος οικοδομικής Αδείας
• Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου
• Διάγραμμα κάλυψης
• Κάτοψη χώρου
• Τομές σε κλίμακα 1:100
• Φωτογραφίες απ' όλες τις όψεις
• Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου ή τοπογραφικό διάγραμμα σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87

Έγγραφα που να επιβεβαιώνουν το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής/εγκατάστασης της χρήσης τα οποία ένα από τα παρακάτω:
• Αεροφωτογραφίες εφ’ όσον συνοδεύονται από ανάλογη έκθεση φωτοερμηνίας
• Δημόσια έγγραφα όπως λογαριασμούς ΔΕΗ, Ε9, μηνύσεις, έγγραφα αστυνομίας, αυτοψίες αυθαιρέτων, άδειες λειτουργίας καταστημάτων, ξενοδοχείων, βιομηχανικών κτιρίων
• Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη η οποία θα συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού που θα υποστηρίζει το περιεχόμενο της δήλωσης

Β. Έγγραφα που χρειάζονται:

• Αίτηση ιδιοκτήτη
• Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη (εις διπλούν)
• Εξουσιοδότηση - Ως ιδιοκτήτης, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να διεκπεραιώσετε ο ίδιος την διαδικασία, μπορείτε να ορίσετε νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συμπληρώνοντας την εξουσιοδότηση, στην εξουσιοδότηση απαιτείται η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής (από ΚΕΠ ή ΑΤ), ενώ για το ενδεχόμενο ευρισκομένου εκτός της επικράτειας από την τοπική προξενική αρχή της Ελλάδος
• Ε9 (Το πιο πρόσφατο)

Γ. Υπόλοιπα δικαιολογητικά

• Τεχνική έκθεση μηχανικού (τη συμπληρώνει ο μηχανικός), φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής, δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας, ηλεκτρομηχανολογικός έλεγχος για ακίνητα που ΔΕΝ είναι κατοικίες.
• Παράβολο με αναρτημένο μοναδικό κωδικό απο το ΥΠΕΚΑ για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία:
τ.μ. (τετραγωνικά μέτρα του χώρου προς τακτοποίηση) Παράβολο σε ευρώ
<50τ.μ. 500€
<=100 τ.μ. (κύριας και μοναδικής κατοικίας) 500€
50 < τ.μ. < 100          1000€
τ.μ.<=200 (κύρια και μοναδικής κατοικίας 100) 1000€
100 < τ.μ. < 1000      2000€
1000 < τ.μ. < 2000    4000€
2000 < τ.μ. < 5000    8000€
> 5000                     10000€
Το παράβολο συμψηφίζεται με το ειδικό πρόστιμο που προβλέπεται στον νόμο (δηλαδή αφαιρείται από το πρόστιμο που θα προκύψει). Παραστατικό αμοιβής μηχανικού - το οποίο μπαίνει υποχρεωτικά στο φάκελο της τακτοποίησης, ώστε να θεωρηθεί πλήρης. Η αμοιβή αυτή προκύπτει έπειτα από συμφωνία του μηχανικού με τον πελάτη.

Τι κοστίζει η τακτοποίηση του αυθαιρέτου μου;

Το συνολικό κόστος έχει δύο σκέλη: το πρόστιμο της τακτοποίησης και την αμοιβή του μηχανικού
1. Ο υπολογισμός του προστίμου είναι μια πολύπλοκη διαδικασία καθώς οι παράμετροι που υπεισέρχονται είναι πολλοί, ενώ οι εξαιρέσεις και οι υποκατηγορίες που διαφοροποιούν το αποτέλεσμα είναι τόσες που είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε έμπειρο μηχανικό να υπολογίσει το πρόστιμο, ώστε να μην υπάρξει στο μέλλον αναθεώρησή του προς τα πάνω.
2. Η αμοιβή του μηχανικού επίσης ποικίλει ανάλογα με τη δυσκολία της περίπτωσης αλλά και την ύπαρξη ή όχι σχεδιων της πολεοδομίας. Οι εκπτώσεις μας πάντως σε σχέση με τη νόμιμη αμοιβή που έχει ανακοινωθεί από το ΤΕΕ (1570 + ΦΠΑ) μπορούν να ξεπεράσουν και το 75% σε απλές περιπτώσεις.

Τι Γεωγραφική Κάλυψη προσφέρετε;

Προσφέρουμε πανελλαδική κάλυψη.

 • Τσιουμπρής Γ. Χαράλαμπος
  Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πολεοδόμος- Χωροτάκτης
  Μηχανικός ΠΘ Ενεργειακός Επιθεωρητής
  Ματιάτου Π. Μαρίνα
  Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Π.- Αναστηλώτρια Ε.Μ.Π.
   
  Πανός 7 | Αγ. Ανάργυροι - Καματερό | Τ.Κ. 13451
  Τηλ.: 2102384460 | Κιν.: 693.48.68.640

  ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΣ
  σε ηλεκτρονική μορφή

  cover