''Εξοικονόμηση κατ' οίκον'': νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών help desk

 

 

Σε συνέχεια της τελευταίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών (δείτε σχετικά εδώ) που είχε δημοσιεύσει το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) που διαχειρίζεται το "εξοικονόμηση κατ' οίκον", σειρά είχε η ανάρτηση νέας πρόσκλησης, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών HELP DESK του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ' οίκον.

Οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη πρόσκληση είναι ελάχιστες & αφορούν κυρίως στο ύψος τουπροϋπολογισμού, στην προθεσμία υποβολής και στα έγγραφα που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι.

Συνοπτικά το Έργο συνίσταται στην, εκ μέρους του υποψήφιου Αναδόχου, αντίληψη όλων των απαιτούμενων ενεργειών και παροχή των αναγκαίων συνοδευτικών υπηρεσιών ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής διαχείριση των εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων αναφορικά με το Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ' Οίκον, και η παροχή στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ ενημερωτικών στατιστικών αναφορών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι του Έργου πρέπει, υποχρεωτικά και κατ' ελάχιστο να:

 • διαθέτουν την απαραίτητη προς τούτο εμπειρία που να αποδεικνύεται από την εκτέλεση συναφών έργων, η οποία θα κατατεθεί με σχετικά έγγραφα εντός του φακέλου της προσφοράς τους,
 • περιλαμβάνουν στην προσφορά τους την κοστολόγηση για κάθε μια από τις ενέργειες, που θα υλοποιήσουν.

Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται για την έναρξη του έργου Τηλεφωνικής Υποστήριξης Εισερχόμενων Κλήσεων εντός (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Αναλυτικά, μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση της ΕΤΕΑΝ, εδώ.

 

 

Ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ'οίκον

Πηγή

 • Τσιουμπρής Γ. Χαράλαμπος
  Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πολεοδόμος- Χωροτάκτης
  Μηχανικός ΠΘ Ενεργειακός Επιθεωρητής
  Ματιάτου Π. Μαρίνα
  Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Π.- Αναστηλώτρια Ε.Μ.Π.
   
  Πανός 7 | Αγ. Ανάργυροι - Καματερό | Τ.Κ. 13451
  Τηλ.: 2102384460 | Κιν.: 693.48.68.640

  ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΣ
  σε ηλεκτρονική μορφή

  cover