Ζητήματα χρηματοδότησης για το πρόγραμμα "εξοικονόμηση κατ' οίκον"

Στους Ωφελούμενους της Κατηγορίας Α1 το ποσό της προκαταβολής(40%του Π/Υ) υπερβαίνει το ποσό του δανείου (30% του Π/Υ). Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

Στην περίπτωση που το ποσό της προκαταβολής υπερβαίνει το ποσό του δανείου, τότε το ποσό αυτής αναπροσαρμόζεται και ισούται με το ύψος του δανείου.

 • Τσιουμπρής Γ. Χαράλαμπος
  Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πολεοδόμος- Χωροτάκτης
  Μηχανικός ΠΘ Ενεργειακός Επιθεωρητής
  Ματιάτου Π. Μαρίνα
  Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Π.- Αναστηλώτρια Ε.Μ.Π.
   
  Πανός 7 | Αγ. Ανάργυροι - Καματερό | Τ.Κ. 13451
  Τηλ.: 2102384460 | Κιν.: 693.48.68.640

  ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΣ
  σε ηλεκτρονική μορφή

  cover