Ζητήματα χρηματοδότησης για το πρόγραμμα "εξοικονόμηση κατ' οίκον"

Το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον παρέχει επιχορήγηση και άτοκο δάνειο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος οι τόκοι που βαρύνουν τον Ωφελούμενο είναι επιδοτούμενοι μέχρι τις 31/12/2015 (σύμφωνα με τον Κανονισμό 1083/2006). Τι γίνεται σ

Επιδοτούμενοι κατά 100% είναι οι τόκοι που προκύπτουν βάσει του επιτοκίου 4,93% μέχρι τις 31/12/2015. Οι τόκοι που προκύπτουν μετά τις 31/12/2015 δεν επιδοτούνται αλλά επιβαρύνουν ελάχιστα τον πολίτη. π.χ.

Συνολικό κόστος παρεμβάσεων 10.000 με 35% επιχορήγηση. Συνάπτεται 4ετες δάνειο ύψους 6.500 € στις 1/3/2012 με καταβολή πρώτης δόσης στις 1/4/2012 και λήξη δανείου 1/3/2016, με επιτόκιο 5,01% (4,93% επιτόκιο + 0,12% εισφορά του Ν. 128 επί των κεφαλαίων της τράπεζας (2/3 του δανείου)).

Οι συνολικοί τόκοι που θα επιβαρυνθεί ο πολίτης για τους 3 μήνες της περιόδου 1/1/2016 -1/3/2016 ανέρχονται συνολικά σε περίπου 3,75 €.

 • Τσιουμπρής Γ. Χαράλαμπος
  Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πολεοδόμος- Χωροτάκτης
  Μηχανικός ΠΘ Ενεργειακός Επιθεωρητής
  Ματιάτου Π. Μαρίνα
  Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Π.- Αναστηλώτρια Ε.Μ.Π.
   
  Πανός 7 | Αγ. Ανάργυροι - Καματερό | Τ.Κ. 13451
  Τηλ.: 2102384460 | Κιν.: 693.48.68.640

  ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΣ
  σε ηλεκτρονική μορφή

  cover