Σύμβουλος έργου για το πρόγραμμα "εξοικονόμηση κατ' οίκον"

Τι ακριβώς αναλαμβάνει να κάνει ο σύμβουλος έργου για λογαριασμό του Ωφελούμενου;

Ο σύμβουλος έργου μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε ενημέρωση αφορά στο αίτημα υπαγωγής του Ωφελούμενου στο Πρόγραμμα και μπορεί να συμπληρώνει και υποβάλει τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης στο Πρόγραμμα και δανειοδότησης του Ωφελούμενου.

 • Τσιουμπρής Γ. Χαράλαμπος
  Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πολεοδόμος- Χωροτάκτης
  Μηχανικός ΠΘ Ενεργειακός Επιθεωρητής
  Ματιάτου Π. Μαρίνα
  Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Π.- Αναστηλώτρια Ε.Μ.Π.
   
  Πανός 7 | Αγ. Ανάργυροι - Καματερό | Τ.Κ. 13451
  Τηλ.: 2102384460 | Κιν.: 693.48.68.640

  ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΣ
  σε ηλεκτρονική μορφή

  cover