Ενεργειακοί επιθεωρητές για το πρόγραμμα "εξοικονόμηση κατ' οίκον"

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ενεργειακού επιθεωρητή βάσει του οδηγού στο πρόγραμμα;

Ο ενεργειακός επιθεωρητής είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της 1ης ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Οφείλει, για τις ανάγκες του Προγράμματος, να συμπληρώνει το Έντυπο Προτάση-Παρεμβάσεων που περιλαμβάνει ανάλυση των προτεινόμενων παρεμβάσεων, υπολογισμό ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας, ειδικές αιτιολογήσεις, κτλ.

Η συμπλήρωση του εντύπου γίνεται επιλέγοντας σε συνεννόηση  με τον ενδιαφερόμενο τις κατάλληλες παρεμβάσεις για τους σκοπούς του Προγράμματος (εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της κατοικίας κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία).

Μετά την υλοποίηση των ενεργειακών παρεμβάσεων ο ενεργειακός επιθεωρητής είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της 2ης ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Για τις ανάγκες του Προγράμματος ο επιθεωρητής οφείλει, να συμπληρώνει το Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου, που περιλαμβάνει καταγραφή υλοποιημένων παρεμβάσεων, κόστος παρεμβάσεων, δήλωση του ενεργειακού επιθεωρητή αναφορικά με τις ποσότητες και τα πιστοποιητικά των υλικών, κτλ.

Σημειώνεται ότι οι 2 ενεργειακές επιθεωρήσεις μπορούν να διεξαχθούν από ίδιους ή διαφορετικούς ενεργειακούς επιθεωρητές.

 • Τσιουμπρής Γ. Χαράλαμπος
  Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πολεοδόμος- Χωροτάκτης
  Μηχανικός ΠΘ Ενεργειακός Επιθεωρητής
  Ματιάτου Π. Μαρίνα
  Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Π.- Αναστηλώτρια Ε.Μ.Π.
   
  Πανός 7 | Αγ. Ανάργυροι - Καματερό | Τ.Κ. 13451
  Τηλ.: 2102384460 | Κιν.: 693.48.68.640

  ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΣ
  σε ηλεκτρονική μορφή

  cover