Διαδικασία για το πρόγραμμα "εξοικονόμηση κατ' οίκον"

Ποια τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι πολίτες για ένταξη στο πρόγραμμα;

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι πολίτες είναι:

 1. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου Ωφελούμενου
 3. Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο1
 4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 συγκύριων ακινήτου (έντυπο Παραρτήματος V) - Μόνο αν υπάρχουν συγκύριοι
 5. ΕΤΑΚ (ή λογαριασμός ΔΕΗ / άλλου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για την τιμή ζώνης)
 6. Πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος
 7. Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) - Μόνο στην περίπτωση που η κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο
 8. Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)3 (μόνο στην περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί το ΕΤΑΚ)
 9. Για κατοικία που χρησιμοποιείται από τρίτο πρόσωπο:
  Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν:
  α) Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)4 και
  β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 ενοίκου (Έντυπο Παραρτήματος VI) ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη, ή
  Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο, τα 9.α και 9.β μπορούν να αντικατασταθούν από:
  γ. Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου.
 10. Στην περίπτωση που μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης,
 • έχει γίνει αλλαγή χρήσης του ακίνητου προσκομίζεται το Έντυπο του Παραρτήματος IV-E ,
 • αποκτήθηκε για πρώτη φορά δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή/και ψιλής κυριότητας ή/και επικαρπίας του ακινήτου προσκομίζεται το Έντυπο του Παραρτήματος ΙV-Δ, ο τίτλος ιδιοκτησίας καθώς και το πιστοποιητικό μετεγγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο

     11.  Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Έντυπο Παραρτήματος VΙΙ)

     12. Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών (προαιρετικά)5

     13. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντα Μονοκατοικίας / Μεμονωμένου Διαμερίσματος (Έντυπο Παραρτήματος ΙV-Α)
     14. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντα Διαμερίσματος ως μέρος αίτησης
πολυκατοικίας (Έντυπο Παραρτήματος ΙV-Β)

 • Τσιουμπρής Γ. Χαράλαμπος
  Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πολεοδόμος- Χωροτάκτης
  Μηχανικός ΠΘ Ενεργειακός Επιθεωρητής
  Ματιάτου Π. Μαρίνα
  Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Π.- Αναστηλώτρια Ε.Μ.Π.
   
  Πανός 7 | Αγ. Ανάργυροι - Καματερό | Τ.Κ. 13451
  Τηλ.: 2102384460 | Κιν.: 693.48.68.640

  ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΣ
  σε ηλεκτρονική μορφή

  cover