Συχνές απορίες για τις Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για να ενταχθώ στο ν. 4178/13;

Α. Στοιχεία για τον υποκείμενο χώρο

Τα παρακάτω παραλαμβάνονται από την αρμόδια Πολεοδομία, εφόσον δεν διατίθενται και εφόσον η κατασκευή έχει γίνει με οικοδομική άδεια:

• Στέλεχος οικοδομικής Αδείας
• Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου
• Διάγραμμα κάλυψης
• Κάτοψη χώρου
• Τομές σε κλίμακα 1:100
• Φωτογραφίες απ' όλες τις όψεις
• Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου ή τοπογραφικό διάγραμμα σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87

Έγγραφα που να επιβεβαιώνουν το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής/εγκατάστασης της χρήσης τα οποία ένα από τα παρακάτω:

• Αεροφωτογραφίες εφ’ όσον συνοδεύονται από ανάλογη έκθεση φωτοερμηνίας
• Δημόσια έγγραφα όπως λογαριασμούς ΔΕΗ, Ε9, μηνύσεις, έγγραφα αστυνομίας, αυτοψίες αυθαιρέτων, άδειες λειτουργίας καταστημάτων, ξενοδοχείων, βιομηχανικών κτιρίων
• Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη η οποία θα συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού που θα υποστηρίζει το περιεχόμενο της δήλωσης

Β. Εγγραφα που χρειάζονται:

• Αίτηση ιδιοκτήτη
• Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη (εις διπλούν)
• Εξουσιοδότηση - Ως ιδιοκτήτης, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να διεκπεραιώσετε ο ίδιος την διαδικασία, μπορείτε να ορίσετε νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συμπληρώνοντας την εξουσιοδότηση, στην εξουσιοδότηση απαιτείται η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής (από ΚΕΠ ή ΑΤ), ενώ για το ενδεχόμενο ευρισκομένου εκτός της επικράτειας από την τοπική προξενική αρχή της Ελλάδος
• Ε9 (Το πιο πρόσφατο)

Γ. Υπόλοιπα δικαιολογιτικά

• Τεχνική έκθεση μηχανικού (τη συμπληρώνει ο μηχανικός), φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής, δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας, ηλεκτρομηχανολογικός έλεγχος για ακίνητα που ΔΕΝ είναι κατοικίες.
• Παράβολο με αναρτημένο μοναδικό κωδικό απο το ΥΠΕΚΑ για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία:
τ.μ. (τετραγωνικά μέτρα του χώρου προς τακτοποίηση) Παράβολο σε ευρώ
<50τ.μ. 500€
<=100 τ.μ. (κύριας και μοναδικής κατοικίας) 500€
50 < τ.μ. < 100          1000€
τ.μ.<=200 (κύρια και μοναδικής κατοικίας 100) 1000€
100 < τ.μ. < 1000      2000€
1000 < τ.μ. < 2000    4000€
2000 < τ.μ. < 5000    8000€
> 5000                     10000€

Το παράβολο συμψηφίζεται με το ειδικό πρόστιμο που προβλέπεται στον νόμο (δηλαδή αφαιρείται από το πρόστιμο που θα προκύψει). Παραστατικό αμοιβής μηχανικού - το οποίο μπαίνει υποχρεωτικά στο φάκελο της τακτοποίησης, ώστε να θεωρηθεί πλήρης. Η αμοιβή αυτή προκύπτει έπειτα από συμφωνία του μηχανικού με τον πελάτη.

 • Τσιουμπρής Γ. Χαράλαμπος
  Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πολεοδόμος- Χωροτάκτης
  Μηχανικός ΠΘ Ενεργειακός Επιθεωρητής
  Ματιάτου Π. Μαρίνα
  Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Π.- Αναστηλώτρια Ε.Μ.Π.
   
  Πανός 7 | Αγ. Ανάργυροι - Καματερό | Τ.Κ. 13451
  Τηλ.: 2102384460 | Κιν.: 693.48.68.640

  ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΣ
  σε ηλεκτρονική μορφή

  cover