Συχνές απορίες για τις Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων

Καταβληθέντα ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης, με βάση το ν. 3775/09, το ν. 3843/10 και το ν. 4014/11 συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου του νόμου;

Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, καθώς και τα καταβληθέντα ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Επιπλέον, δύναται να καθορίζεται συμψηφισμός των ποσών που καταβάλλονται από την έναρξη εφαρμογής του νόμου για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων καθώς και για τη στατική επάρκεια αυτών, για κατασκευές προ του 2003, με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και έως το ποσοστό 50% του προβλεπόμενου του ειδικού προστίμου.

 • Τσιουμπρής Γ. Χαράλαμπος
  Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πολεοδόμος- Χωροτάκτης
  Μηχανικός ΠΘ Ενεργειακός Επιθεωρητής
  Ματιάτου Π. Μαρίνα
  Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Π.- Αναστηλώτρια Ε.Μ.Π.
   
  Πανός 7 | Αγ. Ανάργυροι - Καματερό | Τ.Κ. 13451
  Τηλ.: 2102384460 | Κιν.: 693.48.68.640

  ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΣ
  σε ηλεκτρονική μορφή

  cover