Συχνές απορίες για τις Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων

Ποιες κατηγορίες πολιτών δικαιούνται εκπτώσεις και ποιο το ποσοστό του προστίμου;

1. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, καταβάλλουν ποσοστό 15% του συνολικού ύψους του προστίμου.

2. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως 18000€ ή οικογενειακό εισόδημα έως 24000€, καταβάλλουν ποσοστό 20% του συνολικού ύψους του προστίμου για την κύριά τους κατοικία.

3. Παλλινοστούντες ομογενείς ή/και Έλληνες πολίτες μουσουλμάνοι της Θράκης καταβάλλουν ποσοστό 20% του συνολικού ύψους του προστίμου για την κύρια και μοναδική τους κατοικία.

4. Τέκνα παλλινοστούντων ομογενών καταβάλλουν ποσοστό 50% του συνολικού ύψους του προστίμου για την κύριά τους κατοικία.

5. Πολύτεκνοι καταβάλλουν ποσοστό 20% του συνολικού ύψους του προστίμου για την κύριά τους κατοικία.

6. Πολύτεκνοι καταβάλλουν ποσοστό 50% του συνολικού ύψους του προστίμου για τη δευτερεύουσα κατοικία τους, με την προϋπόθεση ότι αυτή είναι μικρότερη από 80 τ.μ..

7. Τρίτεκνοι, με ατομικό εισόδημα έως 25000€ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40000€, καταβάλλουν ποσοστό 30% του συνολικού ύψους του προστίμου για την κύριά τους κατοικία.

8. Μακροχρόνια άνεργοι καταβάλλουν ποσοστό 70% του συνολικού ύψους του προστίμου για την κύριά τους κατοικία.

 • Τσιουμπρής Γ. Χαράλαμπος
  Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πολεοδόμος- Χωροτάκτης
  Μηχανικός ΠΘ Ενεργειακός Επιθεωρητής
  Ματιάτου Π. Μαρίνα
  Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Π.- Αναστηλώτρια Ε.Μ.Π.
   
  Πανός 7 | Αγ. Ανάργυροι - Καματερό | Τ.Κ. 13451
  Τηλ.: 2102384460 | Κιν.: 693.48.68.640

  ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΣ
  σε ηλεκτρονική μορφή

  cover