Συχνές απορίες για τις Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων

Ποιες είναι οι κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων;

Κατηγορία 1: Κατοικίες προ του 1975.
Δηλώνεται η κάθε διηρημένη ιδιοκτησία με 500€, με αποτύπωση της κάτοψης της ιδιοκτησίας και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης.

Κατηγορία 2: Κτίσμα με αυθαιρεσίες αποκλειστικά μεταξύ 1975 και 31.12.1982.
Πληρώνεται το ειδικό πρόστιμο, με αποτύπωση μόνο της κάτοψης της ιδιοκτησίας και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης.

Κατηγορία 3: Μικρές παραβάσεις 500€ ανεξάρτητα από τον αριθμό των παραβάσεων και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης.

Σ’ αυτήν την κατηγορία υπάγονται:

α) BBQ, διακοσμητικοί κρουνοί,
β) Μείωση υποχρεωτικής φύτευσης στον ακάλυπτο έως 5%,
γ) Προσθήκη μόνωσης εξωτερικά στις όψεις,
δ) Αύξηση διαστάσεων των εξωστών έως και 10%,
ε) Αλλαγή έως 10% των διαστάσεων των ανοιγμάτων και μετατόπιση αυτών έως και 2 μέτρα,
στ) Πέργκολες,
ζ) Αποθήκη επιφάνειας έως 15 τετραγωνικά μέτρα και ύψους έως 2,50 μέτρα,
η) Αλλαγή θέσης της οικοδομής στο οικόπεδο, εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις,
θ) Αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτηρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας έως 5% και εφόσον δε μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του 2%, κ.α.

Κατηγορία 4: Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό 40% η δόμηση και η κάλυψη και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το ύψος (εφόσον βρίσκονται εκτός προκηπίου).

Στα ποσοστά συνυπολογίζονται τα δηλωμένα αυθαίρετα και από παλαιότερες ρυθμίσεις. Τα ακίνητα που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία, εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Κατηγορία 5: Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που δεν ανήκουν στις παραπάνω περιπτώσεις.

Τα ακίνητα που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία εξαιρούνται από την κατεδάφιση για 30 χρόνια.

 • Τσιουμπρής Γ. Χαράλαμπος
  Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πολεοδόμος- Χωροτάκτης
  Μηχανικός ΠΘ Ενεργειακός Επιθεωρητής
  Ματιάτου Π. Μαρίνα
  Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Π.- Αναστηλώτρια Ε.Μ.Π.
   
  Πανός 7 | Αγ. Ανάργυροι - Καματερό | Τ.Κ. 13451
  Τηλ.: 2102384460 | Κιν.: 693.48.68.640

  ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΣ
  σε ηλεκτρονική μορφή

  cover